19/10/2019 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “ ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)” ile e-Defter dosyalarının oluşturulması ve berat dosyalarının e-defter uygulamasına yüklenmesi tarihleri değişmiştir.

 

Yüklemeler için iki seçenek önerilmiştir. Mükellefler aşağıda belirtilen tablodaki tarihlere göre BİRİNİ TERCİH ederek işlemlerini gerçekleştireceklerdir.[1]

------------------------

[1] Kaynak: Erişim tarihi:22.10.2019, https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/e_uygulamalar_tablo_ozet.pdf

Kaynak: Can Türker - https://www.hurses.com.tr/