BEYANNAME HİZMETLERİ

K.D.V. : 1 ve 2 no’lu K.D.V. Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve bildirimi ile aylar ve yıllar itibariyle beyanname değerlerinin karşılaştırmalı analizinin yapılması.
MUHTASAR : Muhtasar Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi, Tahakkuku ve Bildirimi ile Beyannameyi oluşturan kalemlerin detaylı Raporlanması.
GELİR : Ticari Kazanç (1. ve 2. sınıf Tüccarlar ve adi ortaklıklar) Menkul Sermaye İradı (Faiz, Temettü, alım satım kazancı) Gayrimenkul Sermaye (Kira Geliri) Diğer Gelirlere ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Hazırlanması, Tahakkuku ve bildirimi.
KURUMLAR : Tam ve Dar Mükelleflere ait Yıllık kurumlar vergisi beyannamenin hazırlanması Tahakkuku ve bildirimi.
B.S.M.V. : Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyanı, Tahakkuku ve bildirimi
SSK : Sosyal Güvenlik Kurumuna Aylık SSK Bildirimlerinin yapılması Hizmet Listeleri ile Tahakkuk fişlerinin bildirilmesi
BORDRO : Çalışanlara ilişkin aylık bordroların hazırlanması. Aylık ve yıllık olarak işverene maliyetine ilişkin raporlama ve analizlerin yapılması.
BAĞKUR : Bağ-Kur nezdinde açılış, kapanış, değişiklik, düzeltme, güncelleme işlemlerinin yapılması