MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Mali Müşavirlik ve Danışmanlık, kadrosunda bulunan uzman personeliyle kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde müşterilerine 3568 Sayılı S.M.Mali Müşavirlik Yasası çerçevesinde Defter tutma, Beyanname ve bildirgelerin hazırlanması ve imzalanması gibi mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.
•Şirket Kuruluşları (Anonim Şirket, Limited Şirket, Adi Ortaklık, Yabancı ortaklı ve Sermayeli Şirketler, Factoring ve Leasing Şirketleri, Yetkili Müesseseler)
•Muhasebe sistemlerinin kurulması ve uygulanması
•Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere raporların sunulması.
•Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.
•KDV iade işlemleri hazırlıkları
•Genel Kurulların Yapılması , Sermaye Arttırımı, şirket birleşmeleri işlemlerinin yapılması ve takibi,
•Kayıt ve belge düzeninin mevzuata uygunluğunun araştırılması
•Mali tabloların ve UFRS' nın oluşturulması ve raporlanması
•Aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk ettirilerek firmaya iletilmesi
•İşe giren personelin işe giriş işlemlerinin yapılması