MUHASEBE TASDİK HİZMETLERİ

Mali Müşavirlik ve Danışmanlık, kadrosunda bulunan uzman personeliyle Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Tam Tasdik Hizmetleri, Kdv iadesi gibi konularda hizmet vermektedir.

a)Gelir ve Kurumlar Vergisi İşlemleri
•Kurumlar Vergisi beyannamesi ve mali tabloları 
•Gelir Vergisi beyannamesi ve mali tabloları 
•Yatırım indirimi tasdiki 
•Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler

b)Katma Değer ve Özel Tüketim Vergisi İşlemleri
•KDV ve ÖTV iade ve mahsup işlemleri tasdiki 
•Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı raporu 
•Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan K.D.V. tecil-terkin işlemleri tasdiki

c)Diğer Tasdik İşlemleri
•İç kaynakların sermaye eklenmesi tasdiki 
•Stok değerlemesi
•Sermaye artışının tespiti raporları 
•Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet ve istisna ve hesaplarının tasdik işlemleri 
•Yatırım teşvik belgesi işlemleri 
•Kredilere ilişkin tespit işlemleri 
•Seyahat acentalarının turizm geliri elde etme ve döviz getirme yükümlülüklerine ilişkin tespitler 
•Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve LPG ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler 
•Mali tabloların uygunluğu ve hasılat Tespiti 
•Organize Sanayi Bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi